น.ส. แสงแข บุญรอด ม.4/1 เลขที่ 33

การเขียนเล่าเหตุการณ์

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2546 ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม ครอบครัวของ

ฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไปเที่ยวสถานที่ที่ซึ่ง

มีสถาปัตยกรรมงดงามแห่งหนึ่ง คือที่ ปราสาทเขาพนมรุ้ง

เมื่อฉันไปถึง ก็ได้พบกับกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมของ

เขมรอย่างเต็มรูปแบบ ฉันได้เดินเที่ยวชมความงดงามของ

ปราสาทต่างๆ ซึ่งก็มีให้ชมมากมาย ปราสาทต่างๆได้รับ

วัฒนธรรมการก่อสร้างมาจากเขมร สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง มีสะพานนาคราช ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ามี

เศียรของพญานาค 5 เศียร ข้างๆเป็นสระบัว 2 สระ ซึ่ง

สะพานนี้จะเป็นทางให้เราได้เดินไปชมองค์ประธานของ

ปราสาท และที่ไม่พลาดได้คือการได้ชมทับหลังนารายณ์

บรรทมสินธุ์ ซึ่งมีเรื่องเล่ามาว่าทับหลังนี้เคยหายไปอยู่ที่

อเมริกา และไทยเราก็ต้องขอซื้อกลับมา เพื่อนำมาเก็บไว้เป็น

มรดกของชาติสืบต่อไป ฉันนั้นเพลิดเพลินกับการเที่ยวชม

ปราสาทต่างอีกทั้งยังได้ความรู้กลับมามากมาย เพราะที่นี่

ล้วนเต็มไปด้วยความเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม ดังนั้น

ฉันจึงขอเชิญชวนให้ไปเที่ยวกัน

:: ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ::

 

:: ปราสาทอันสวยงาม

:: ปราสาทเขาพนมรุ้ง ::

 

:: เศียรพญานาค ::

:: เศียรพญานาค ::

:: สะพานนาคราช ::

 

วันต่อมาครอบครัวของฉันก็เดินทางไปที่จังหวัดศีรษะเกษ

เพื่อไปเที่ยวชมเขาพระวิหาร ฉันเคยได้ยินเขาว่ากันว่า มี

เรื่องพิพาทกันเรื่องเขาพระวิหารนี้ว่าจะเป็นของไทยเราหรือ

ของเขมรกันแน่ แต่ผลสุดท้ายทางองค์กรก็บอกว่าเป็นของ

เขมร เพราะมีส่วนของตัวปราสาทที่ยื่นไปทางเขตแดน

ประเทศเขา แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะไทยกับเขมรก็มีความ

สัมพันธ์อันดีต่อกันมานาน เมื่อไปถึงที่นั้นก็ได้พบกับ

ธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัว เหมือนกับอยู่ในหนัง คือพื้นที่นั้น

อยู่บนเชิงเขา เป็นที่สูง ดังนั้นถ้าจะไปเข้าชม ก็จะต้องเดินขึ้น

ขั้นบันได ซึ่งสูงและชันมาก ฉันตกลงที่จะขึ้นไป ซึ่งระหว่าง

ทางก็พบกับวิถีชีวิตของชาวเขมร เด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุก

สนาน ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ (ดีกว่าเด็กในเมืองบางคนที่

กำลังลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุข ที่นับวันความฉลาดและ

ความดีก็ยิ่งจมหายไป)บ้างก็ช่วยพ่อแม่ขายของเล็กๆน้อยๆ

ฉันทนเห็นความน่ารักของเด็กๆไม่ไหว จึงเป็นต้องซื้อของ

เก็บไว้เป็นที่ระลึก ฉันจำได้ว่า ซื้อเสื้อที่มีตัวอักษรเขมร และ

ซื้อธนบัตรเก็บไว้ด้วย ปราสาทเขาพระวิหารนั้นก็สวยไม่

แน้ปราทหินพนมรุ้งเลย เมื่อมองจากที่สูงลงมาแล้ว ก็พบกับ

ความสวยงามของผังเมืองอีกด้วย

 

:: เขาพระวิหาร ::

:: ปราสาทเขาพระวิหาร ::

edit @ 10 Oct 2007 22:05:52 by MaxVoy

Comment

Comment:

Tweet

อยากไปมั้งจัง เฮ็อแต่ไม่มีเวลาเลยง่ะ


เฮ้ยยยย หน้าเสียดายจัง sad smile

#2 By (58.10.0.182) on 2008-09-15 09:23

สวยดี แต่คงหลบหลู่ไม่ได้สิน่ะ

#1 By (58.10.0.182) on 2008-09-15 09:22

Tags